PRIVACYVERKLARING

Voor een goede begeleiding, is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van jou/jullie een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over jou/jullie gezondheidssituatie en gegevens over de inhoud van het traject die we samen doorlopen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw/jullie begeleiding noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na jouw/jullie expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Je/jullie mogen van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met jouw/jullie persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw/jullie gegevens. Als jouw/jullie behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw/jullie dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliƫntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik jou/jullie eerst informeren en hiervoor expliciet jouw/jullie toestemming vragen.

De gegevens uit jouw/jullie dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding: . NAW-gegevens verzekerde . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling) . Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie . Kosten van de behandeling